10 vụ tử hình có bàn tay đấng tối cao can thiệp

Nhiều tù nhân đã bị phán án tử hình vì những tội danh của mình nhưng dường như đôi lúc, “Chúa trời” trở nên thật “nhân từ”…