Chạy đua thi toán trên mạng, người lớn dạy trẻ dối trá

Chỉ là một sân chơi giáo dục trên internet, nhưng thời gian qua, cuộc thi Violympic (giải toán trên mạng) đã trở thành cuộc chạy đua khiến…