“Em phải học thế nào để lương khởi điểm 2.000 USD/ tháng?”

Trong buổi tọa đàm “Vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xã hội thông tin” tổ chức vào ngày 29/11, rất nhiều câu hỏi…