Cậu sinh viên nghèo đến xin cơm, chủ nhà hàng cho nhưng giấu 1 thứ, 20 năm sau anh quay lại trả lời

Cách đây 20 năm tại Đài Bắc, một sinh viên trẻ đi đến một nhà hàng tiệc đứng Trung Hoa. Cậu đi tới đi lui cho đến…